Tomasz Bieliński

Tomasz Bieliński

Geodeta (Politechnika Warszawska / Wydział Geodezji i Kartografii 1977-1982r), praktyk zawodu (pracował w Warszawskim Przedsiebiorstwie Geodezyjnym od 1982 roku). Od 1992 roku współwłaściciel pracowni witraży i szkła artystycznego. Od 1997 r. rzeczoznawca majątkowy (Politechnika Warszawska / Wydział Inżynierii Lądowej -upr. nr 2743). Członek PTRM.

Inicjator i współtwórca Warszawskiej Bazy Danych Cen Transakcyjnych Nieruchomości - wymiana za pośrednictwem specjalistycznego oprogramowania,informacji o rynku nieruchomości (koordynator grupy). 

Twórca i administrator stron internetowych, m.in.:
? www.ptrm.pl - strona domowa Polskiego Towa-rzystwa Rzeczoznawców Majątkowych;
? www.biuletyn.nieruchomosci.pl - strona domowa biuletynu wydawanego przez Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych;

W praktyce zawodowej zajmuje się głównie wycenami dla potrzeb sprzedaży, zabezpieczania wierzytelności, amortyzacji podatkowej, naliczania zobowiązań podatkowych, rozliczeń przy podziale majątku.

Artykuł, w postaci tabeli porównawczej, jest przeglądem funkcjonujących na rynku narzędzi wykorzystywnaych do gromadzenia, systematyzowania i udostępniania informacji o rynku nieruchomości.

Artykuł jest przeglądem funkcjonujących na rynku narzędzi wykorzystywnaych do gromadzenia, systematyzowania i udostępniania informacji o rynku nieruchomości.