Tadeusz Drapała
Napisał 

Koniec z wyciągami z operatów szacunkowych!

Z początkiem 2017r. (przewidywany termin wejścia w życie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami), zostanie zniesiony obowiązek sporządzania i przekazywania do starostw wyciągów z operatów szacunkowych!

 

Streszczenie: W artykule przedstawiono starania Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych o zniesienie obowiązku wysyłania do urzędów wyciągów ze sporządzanych operatów szacunkowych. Pokazano sposób działania, który możemy jako solidarne środowisko przekuć w sukces. Opisano procedury i warunki od jakich zależy powodzenie.

Jeśli zainteresowała Państwa ta tematyka to informujemy że artykuł jest częścią Biuletynu nr 4 (2/2016). Biuletyn w cenie 50 zł brutto jest do nabycia w postci pliku do ściągnięcia w sklepie internetowym PTRMsklepie internetowym PTRM.Zamówienia na biuletyn można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRMSekretariatu PTRM.

Rzeczoznawca majątkowy, Prezes PTRM, certyfikator energetyczny, liczne kursy i szkolenia z zakresu wyceny, wykładowca na szkoleniu z wyceny nieruchomości nietypowych.
Hobby: motor, rower, narty i podróże

 

Strona: www.ptrm.pl/tadeusz-drapala