Dariusz Szymanowski

Dariusz Szymanowski

Mgr inż. geodeta (Politechnika Warszawska), rzeczoznawca majątkowy (nr upr. 1114), doktorant na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, redaktor naczelny Biuletynu Nieruchomości PTRM. 
Zainteresowania: historia, ekonomia, prawo.

Wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego wiąże się z ryzykiem popełniania błędów i omyłek. Ich konsekwencją może być nawet utrata uprawnień. 

Szanowni Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer półrocznika pt. Biuletyn Nieruchomości, zawierający tematy związane z wyceną nieruchomości. W tym numerze zapoznać się można z następującymi artykułami:

poniedziałek, 01 sierpień 2016 17:48

Biuletyn nr 3 (1/2016) do nabycia w formie e-book'a

Szanowni Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer półrocznika pt. Biuletyn Nieruchomości, zawierający rozważania związane z tematyką wyceny nieruchomości. W tym numerze zapoznać się można z następującymi artykułami: