Napisane przez  dr Krzysztof Głębicki, Lucyna Michalec

Polskie prawo nakazuje stosowanie metod ekonometrycznych w wycenie – konsekwencje art. 157 UGN

Wydaje się, że dziś staje się koniecznością podjęcie merytorycznej dyskusji o stosowanych przez rzeczoznawców metodach wyceny, bo tylko w taki sposób możemy doprowadzić do konstruktywnych wniosków.

Artykuł rzeczoznawców majątkowych dr Krzysztofa Głębickiego i Lucyny Michalec pt. "Polskie prawo nakazuje stosowanie metod ekonometrycznych w wycenie - konsekwencje art. 157 ugn". Autorzy dokonali w nim bardzo szczegółowej analizy podstaw prawnych stosowania metod ekonometrycznych w wycenie nieruchomości. Artykuł zawiera polemikę z tezą artykułu "Metoda korygowania ceny średniej, a metody statystyczne" (z 2011r.), autorstwa rzeczoznawców majątkowych Mieczysława Prystupy, Zbigniewa Brodaczewskiego i Grzegorza Szarańca, według których zdecydowanie lepiej jest ustalić wagi cech rynkowych na podstawie własnego doświadczenia i obserwacji niż zaufać wzorom, które dają niewiarygodne wyniki. Kto ma rację?

Publikacja otwiera dyskusję o dopuszczalności, a może nawet konieczności stosowania określonych metod wyceny nierchomości. Konieczna lektura dla praktyków wyceny!

Jeśli zainteresował Państwa ten artykuł to informujemy że jest on jest opublikowany w   Biuletynie nr 6 (1/2018). Biuletyn w cenie 30 zł brutto (wraz z możliwością otrzymania w cenie egzemplarza papierowego) jest do nabycia w postaci pliku do pobrania w sklepie internetowym PTRM. Zamówienia na biuletyn można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRM