Wyświetlenie artykułów z etykietą: warsztat wyceny

niedziela, 31 marzec 2019 09:30

Wycena nieruchomości ze złożami kruszyw

 Artykuł, wydaje się, że niszowy i specjalistyczny, lecz w praktyce każdego rzeczoznawcę majątkowego może spotkać wyzwanie wyceny nieruchomości ze złożami kruszyw.

Etykiety

 Druga część artykułu, w którym autorzy przedstawiają swój sposób wyceny nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę domami wielorodzinnymi.

Etykiety

Cenne spostrzeżenia z praktyki zawodowej, w zakresie opinii sądowych, dotyczących szacowania wartości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.

 

W artykule przedstawiono nowatorski sposób wyceny nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi.

Etykiety

 

Przykład wyceny nieruchomości gruntowej ze złożami kopalin, przy zastosowaniu metody porównywania parami

Etykiety

 

Matodyka wykrywania i pomiaru wpływu różnego rodzaju czynników i cech na zróżnicowanie cen a w konsekwencji na wartość nieruchomości.

Etykiety

W dniu 27 lutego 2018 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Europejską Grupę Rzeczoznawców Majątkowych (TEGoVA) i Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Motywem przewodnim konferencji, zatytułowanej prowokacyjnie „Europejskie Standardy Wyceny a metody statystyczne wyceny – czy są legalne?”, były dwie kwestie: zautomatyzowane modele wyceny (dalej AVM) i statystyczne metody wyceny.

Wydaje się, że dziś staje się koniecznością podjęcie merytorycznej dyskusji o stosowanych przez rzeczoznawców metodach wyceny, bo tylko w taki sposób możemy doprowadzić do konstruktywnych wniosków.

Obowiązujące od kilku miesięcy znowelizowane przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami już wywołały spory oddźwięk w środowisku rzeczoznawców majątkowych. Pierwsze wyceny wykonywane według znowelizowanego prawa, i… pierwsze kłopoty.

Autor prezentuje, jak można w prosty i łatwo przyswajalny sposób wykorzystać w wycenie dane przestrzenne darmowo udostępniane przez administrację. Do tego celu wykorzystuje QGIS – jeden z najpopularniejszych i darmowych programów do przetwarzania oraz wizualizacji danych.

Etykiety