Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy.

Dariusz Szymanowski

Z małym opóźnieniem, ale jednak… 1 września br. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, która wprowadziła wiele zmian, w tym także zmian bardzo istotnych dla środowiska rzeczoznawców majątkowych. Ja chciałbym szczególnie zwrócić uwagę zwłaszcza na jedną z nich – zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią ministra, zniesiono obowiązek sporządzania wyciągów z operatów szacunkowych i przekazywania ich do starostw powiatowych. Ten, jak przyznał sam minister, martwy i zbędny przepis, był z jednej strony obciążeniem dla wszystkich osób czynnie wykonujących zawód rzeczoznawcy majątkowego, z drugiej zaś strony jego nieprzestrzeganie mogło być źródłem odpowiedzialności zawodowej. To już się zmieniło, prawo zostało poprawione, z pożytkiem dla całego środowiska rzeczoznawców majątkowych. Nasza satysfakcja jest tym większa, że zmiana przepisów (w ww. zakresie) została w całości wprowadzona staraniem Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych; to nasza zasługa! Petycja w sprawie zmiany tego przepisu skierowana do Marszałka Senatu RP, poparta przez wielu kolegów rzeczoznawców majątkowych, także z innych stowarzyszeń i osób niezrzeszonych, nadspodziewanie szybko przyniosła dla nas pozytywny skutek. Poznaliśmy procedurę, „przetarliśmy szlak”. Wiemy w jaki sposób można wpływać na zmianę prawa według reguł ustalonych w ramach demokratycznego państwa. Niech więc ten przykład będzie dla wszystkich zachętą i wskazówką do dalszych działań.
Ale ta zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami przyniosła cały szereg innych zmian, które wywołują mieszane uczucia i wzbudzają szereg wątpliwości. Co nas zatem cieszy, a co niepokoi w związku ze zmianami wprowadzonymi do ustawy? Swoimi spostrzeżeniami na ten temat podzielił się Tomasz Bieliński, szczegółowo analizując poszczególne zmiany. Czy można się zgodzić z tymi uwagami? Niech każdy sam sobie odpowie na to pytanie po zapoznaniu się z artykułem.
Kolejny temat, to kolejne wyzwanie – renta planistyczna. Joanna Waluk-Pacholska uchyliła rąbka tajemnicy ze swojego warsztatu rzeczoznawcy i zaprezentowała fragment wyceny wykorzystanej dla potrzeb ustalenia opłaty z tytułu renty planistycznej. Wydaje się, że jest to temat raczej „nielubiany” przez rzeczoznawców, ale przede wszystkim jest to temat bardzo trudny. Tym bardziej warto przeanalizować zaprezentowany przykład i przyjrzeć się procedurze wyceny zastosowanej w tym przykładzie. To już kolejny „trudny” temat, jakiego podjęła się Joanna Waluk-Pacholska, z tym większym uznaniem dla Autora publikujemy artykuł w Biuletynie.
W kwietniu 2016 roku znowelizowano przepisy dotyczące zasady obrotu nieruchomościami rolnymi. W poprzednim numerze Biuletynu pytaliśmy, czy ta zmiana wpłynęła na zmianę cen gruntów rolnych, czy też nie miało to dla rynku żadnego znaczenia? Na te oraz na inne pytania szukała odpowiedzi Wioletta Holak, dokonując analizy obrotu gruntami rolnymi na terenie powiatu wadowickiego. Wprawdzie jest to jednostkowy przypadek i nie możemy tu mówić o zasadzie, ale wnioski z tej analizy są bardzo ciekawe i tym bardziej polecam artykuł Państwa uwadze.
Także w poprzednim numerze Biuletynu Nieruchomości został zaprezentowany i omówiony temat wyceny nieruchomości „drogowych” dla ustalania odszkodowań. Temat bardzo szczegółowo i obszernie przestawili nam, także powołując się na bogate orzecznictwo sądowe w tym zakresie, prawnicy specjalizujący się w dziedzinie prawa o nieruchomościach. Okazuje się, że z ich punktem widzenia, z ich spojrzeniem na tę nieustannie dyskusyjną kwestię, nie zawsze zgadzają się rzeczoznawcy-praktycy. I właśnie swój pogląd na problem wyceny dróg dla celów odszkodowań przedstawił dr Jan Łopato w artykule pt. Wycena tzw. nieruchomości drogowych w związku z odszkodowaniem. Czy możemy się podpisać pod tezami wynikającymi z tego artykułu, wszak są one inne niż zaprezentowane przez specjalistów z dziedziny prawa kilka miesięcy temu? Okazuje się, że choć mamy jedne przepisy, to istnieją różne ich interpretacje. Ale która z tych interpretacji jest słuszna i jak ostatecznie powinno się wyceniać drogi? Tej kwestii chyba nie rozstrzygniemy, bo jak się okazuje, jest ona wciąż problematyczna. Jak zwykle bywa w takich przypadkach o wszystkim zdecyduje sąd.
Niejako w „uzupełnieniu” tego tematu, prezentujemy ciekawy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego odnoszący się do definicji stanu nieruchomości przy wycenie nieruchomości wydzielonych pod drogi decyzją o zezwoleniu na realizacją inwestycji drogowej (ZRiD), które z mocy prawa przeszły na własność Skarbu Państwa lub odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego. Rozpoczynamy w ten sposób publikację na łamach Biuletynu Nieruchomości wybranych orzeczeń sądowych, istotnych z punktu widzenia działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego.
Dobrze wiemy jak trudno czasem odnaleźć się w gąszczu przepisów dotyczących wyceny nieruchomości, stąd liczymy na to, że nasza nowa propozycja okaże się pomocna dla wielu rzeczoznawców majątkowych.

Na koniec przedstawiamy kolejne informacje z działalności Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, które nie tylko pokazują, że PTRM systematycznie działa, „żyje” i rozwija się, z pożytkiem dla wszystkich członków, którzy współtworzą to stowarzyszenie.

Zapraszam do zapoznania się z niniejszym wydaniem Biuletynu.

Redaktor Naczelny

Dariusz Szymanowski

W sklepie internetowym PTRM dostępne są też Numer 1 (1/2015)Numer 1 (1/2015)Numer 2 (2/2015)Numer 2 (2/2015), Numer 3 (1/2016)Numer 3 (1/2016) i Numer 4 (2/2016)Numer 4 (2/2016) "Biuletynu Nieruchomości" jako pliki do ściągnięcia oraz Biuletyn - 5 lat PTRMBiuletyn - 5 lat PTRM  na płycie CD.  Polecamy też inne pozycje tematyczne w Sklepie PTRMSklepie PTRM

W dalszym ciągu jest też możliwe bezpłatne ściągnięcie pliku PDF Biuletynu Nieruchomości nr 1, który ukazał się z inicjatywy Zarządu Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych. Adresowany jest przede wszystkim do rzeczoznawców majątkowych, ponieważ głównym nurtem pisma zamierzamy uczynić problemy warsztatowe wyceny nieruchomości, w szczególności metody analizy rynku i szacowania wartości.

Mamy nadzieję, że Biuletyn zainteresuje przedstawicieli innych profesji, mających styczność z nieruchomościami: samorządowców, radców prawnych, adwokatów, a także szeroką rzeszę właścicieli i użytkowników wieczystych, których interesy w taki, czy inny sposób zależne są od efektów pracy  rzeczoznawców majątkowych.

Zarząd PTRM i Redakcja Biuletynu Nieruchomości

BN 5

Piąty cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany we wrześniu 2017 r.
W tym wydaniu głównie tematyka warsztatowa, zarówno czysta, jak też w połączeniu z zagadnieniami prawnymi. Joanna Waluk-Pacholska uchyliła rąbka tajemnicy ze swojego warsztatu rzeczoznawcy i zaprezentowała fragment wyceny wykorzystanej dla potrzeb ustalenia opłaty z tytułu renty planistycznej. Swój pogląd na problem wyceny dróg dla celów odszkodowań, wraz z praktycznym przykładem, przedstawił dr Jan Łopato w artykule pt. Wycena tzw. nieruchomości drogowych w związku z odszkodowaniem. W kwietniu 2016 roku znowelizowano przepisy dotyczące zasady obrotu nieruchomościami rolnymi. W poprzednim numerze Biuletynu pytaliśmy, czy ta zmiana wpłynęła na zmianę cen gruntów rolnych, czy też nie miało to dla rynku żadnego znaczenia? Na te oraz na inne pytania szukała odpowiedzi Wioletta Holak, dokonując analizy obrotu gruntami rolnymi.
Prawo widziane z perspektywy rzeczoznawcy to artykuł Tomasza Bielińskiego i jego opinie o tym co nas zatem cieszy, a co niepokoi w związku ze zmianami wprowadzonymi do ustawy GN. Jest też prawo w postaci czystej (ważne orzeczenie NSA).

Wszystkie tematy ważne w działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego. Artykuły warsztatowe to wręcz obowiązkowa lektura dla praktyków wyceny.

 

Spis treści Nr 5 (1/2017)

  str

Tomasz Bieliński - 

Co nas cieszy, co nas niepokoi. O zmianach w ustawie

4

Joanna B. Waluk-Pacholska -

Opłaty planistyczne raz jeszcze. Z warsztatu rzeczoznawcy majątkowego.

 

 

11

Wioletta Holak- 
Analiza zachowań uczestników rynku nieruchomości rolnych z obszaru powiatu wadowickiego, woj. małopolskie, w świetle nowych zasad obrotu gruntami rolnymi

 

25

dr Jan Łopato -

Wycena tzw. nieruchomości drogowych w związku z odszkodowaniem

 

33

Magdalena Opala -

Ważne orzeczenia: Stan nieruchomości w wycenie nieruchomości przejętych pod drogi publiczne decyzją ZRID

 

40

Z życia PTRM

 

44


Koszt Biuletynu nr 5 (1/2017) - wysyłanego jako plik PDF, to 50,00 zł brutto. Zamówienia na biuletyn można składać do 
Sekretariatu PTRMSekretariatu PTRM , lecz najwygodniej można go kupić w sklepie internetowym PTRMsklepie internetowym PTRM

Liczymy na współpracę z Naszymi Czytelnikami - zachęcamy do dyskusji na łamach czasopisma, na tematy zawodowe związane z wyceną nieruchomości oraz tematy nurtujące środowisko rzeczoznawców majątkowych, pośredników i zarządców.

W imieniu Rady Biuletynu Nieruchomości i Redakcji zapraszamy do nadsyłania własnych artykułów, które po uzyskaniu pozytywnej recenzji, mogą ukazać się w kolejnych wydaniach naszego czasopisma.

Poprzednie nurmery Biuletynu PTRM można nabyć w sklepie internetowym PTRMsklepie internetowym PTRM

Przypominamy że Biuletyn Nieruchomości Nr 1  jest dostępny bezpłatnie. Jest on poświęcony w całości zagadnieniom szacowania służebności i należności za bezumowne korzytanie z nieruchmości, z naciskiem na służebność przesyłu.  Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym przedstawieniem jego treści i streszczeniami artykułów

Back to top