Zbigniew Szwaja
Napisał 

Trend długookresowy, aproksymowany jako nieliniowy - analiza, waloryzacja notowań, ustalanie relacji cen historycznych do cen bieżących.

Jak poprawnie przeprowadzić analizę dynamiki rynku nieruchomości - dokładny opis i instrukcja krok po kroku.

 

Streszczenie: W artykule przedstawiono sposób analizy dynamiki rynku, tj. zmian poziomu cen w czasie, przy wykorzystaniu opisujących tę dynamikę trendów nieliniowych - co może być wykorzystane do aktualizacji na dowolnie wybrany moment notowań z szerokiego przedziału czasowego, czy ustalania relacji cen historycznych do cen z dowolnie wybranego momentu (daty "bazowej"). Przedstawiono instrukcję "krok po kroku", jak do tego typu analizy wykorzystać aplikację MS Excel, uzupełnioną o pakiet narzędzi statystycznej analizy danych Addinsoft XLStat.

Jeśli zainteresowała Państwa ta tematyka to informujemy że artykuł jest częścią Biuletynu nr 3 (1/2016). Biuletyn w cenie 50 zł brutto jest do nabycia w postaci pliku do pobrania w sklepie internetowym PTRMsklepie internetowym PTRM.
Zamówienia na biuletyn można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRMSekretariatu PTRM.

Rzeczoznawca majątkowy, biegły sądowy

strona www Autora www.ptrm.pl/zbigniew-szwaja