Drodzy Czytelnicy Biuletynu Nieruchomości,

Dariusz Szymanowski

Oddajemy w Państwa ręce jedenasty numer Biuletynu Nieruchomości - półrocznika wydawanego przez Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych.

Numer otwiera tekst dotyczący poruszonego już na naszych łamach tematu wyceny dla celu naliczenia opłat adiacenckich w związku z geodezyjnym podziałem nieruchomości. Wprowadzona jakiś czas temu nowelizacja Ustawy o gospodarce nieruchomościami wciąż budzi poważne wątpliwości co do zasadności ustanowionych wtedy zasad wyceny. Joanna Waluk-Pacholska w swoim tekście pt. „Renta podziałowa i jej problemy. Na podstawie przypadków z życia wziętych” przeprowadza szczegółową analizę trzech hipotetycznych przypadków podziału i wydzielenia drogi dojazdowej do nowo wydzielonych dziatek. Konieczność uwzględnienia wartości wyłącznie działek możliwych do samodzielnego zagospodarowania pociąga za sobą niebagatelne konsekwencje dla sumy ich wartości w stanie po podziale, a tym samym dla ustalenia różnicy wartości dla obliczenia opłaty z tytułu podziału nieruchomości.
W kąciku prawnym przytaczamy - korespondujący z artykułem Joanny B. Waluk-Pacholskiej - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Łodzi. Sporna sprawa dotyczyła podziału, w ramach którego dostęp do drogi publicznej dla nowo wydzielonych działek zapewniono wydzielając działkę o statusie drogi wewnętrznej. Sporządzone w sprawie dwa operaty szacunkowe w odmienny sposób odnoszą się do wartości tej działki, niosąc za sobą dwa znacznie różniące się od siebie wyniki. Czy i w jaki sposób Sąd odniósł się do pojęcia działki możliwej do samodzielnego zagospodarowania? Przeczytajcie Państwo sami.
Tematem, który z pewnością zainteresuje wielu rzeczoznawców majątkowych, w szczególności pełniących rolę biegłych sądowych jest „Obniżenie wartości nieruchomości (Sposób określenia wielkości współczynnika „S”)”. W swym artykule Piotr Majchrzak proponuje autorskie rozwiązanie na zobiektyzowanie współczynnika S stosowanego przy okazji wyceny wartości służebności przesyłu, poprzez wprowadzenie formuły matematycznej w zależności od powierzchni pasów odziaływania linii elektroenergetycznych, powierzchni zajętych pod słupy oraz powierzchni całego gruntu. Okazuje się, że przy przyjęciu pewnych wstępnych założeń co do wartości brzegowych możliwe jest dalsze usystematyzowanie sposobu obliczenia współczynnika S. Teoretyczny wywód Autor wspiera licznymi przykładami zaczerpniętymi ze swej wieloletniej praktyki sądowej.
Inwestowanie w nieruchomości zazwyczaj kojarzy się nam z ich zakupem, często z myślą o ich najmie lub po prostu z myślą o sprzedaży w perspektywie kilku- kilkunastu lat. Wiąże się to oczywiście z koniecznością dysponowania znacznego kapitału. W swym tekście Michał Marcińczak prezentuje alternatywny sposób inwestowania w rynek nieruchomości, tj. z wykorzystaniem tzw. REIT-ów czyli podmiotów o charakterze dywidendowym, działających głównie w formie spółek lub funduszy inwestujących w nieruchomości komercyjne. Prezentowana w tym numerze pierwsza z trzech części poświęcona została historii powstania REIT-ów na świecie i w Polsce oraz ich rodzajom. Mamy nadzieję, że ta tematyka spotka się z Państwa zainteresowaniem.
Zapraszamy do lektury.

Magdalena Woronkiewicz

W sklepie internetowym PTRM dostępne są też Numer 1 (1/2015)Numer 2 (2/2015), Numer 3 (1/2016), Numer 4 (2/2016), Numer 5 (1/2017)Numer 5 (1/2017), Numer 6 (1/2018)Numer 6 (1/2018), Numer 7 (2/2018)Numer 7 (2/2018), Numer 8 (1/2019)Numer 8 (1/2019),  Numer 9 (2/2019)Numer 9 (2/2019) i Numer 10 (1/2020)Numer 10 (1/2020)  "Biuletynu Nieruchomości" jako pliki do ściągnięcia oraz Biuletyn - 5 lat PTRMBiuletyn - 5 lat PTRM na płycie CD. Polecamy też inne pozycje tematyczne w Sklepie PTRMSklepie PTRM

W dalszym ciągu jest też możliwe bezpłatne ściągnięcie pliku PDF Biuletynu Nieruchomości nr 1, który ukazał się z inicjatywy Zarządu Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych. Adresowany jest przede wszystkim do rzeczoznawców majątkowych, ponieważ głównym nurtem pisma zamierzamy uczynić problemy warsztatowe wyceny nieruchomości, w szczególności metody analizy rynku i szacowania wartości.

Mamy nadzieję, że Biuletyn zainteresuje przedstawicieli innych profesji, mających styczność z nieruchomościami: samorządowców, radców prawnych, adwokatów, a także szeroką rzeszę właścicieli i użytkowników wieczystych, których interesy w taki, czy inny sposób zależne są od efektów pracy  rzeczoznawców majątkowych.

Zarząd PTRM i Redakcja Biuletynu Nieruchomości

Biuletyn Nieruchomości PTRM nr 9 (2/2019)

 

 

 

 

 Szanowni Czytelnicy!

Oddajemy w Wasze ręce jedenasty cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany w grudniu 2020 r. Kontynuujemy promocję: obniżoną do 30 zł cenę pobrania pliku PDF oraz dodatkowo (do wyczerpania zapasów) wysyłamy nieodpłatnie drukowany egzemplarz Biuletynu Nieruchomości nr 11.

W tym wydaniu praktyczne zagadnienia spotykane na co dzień w naszej pracy: renta podziałowa i problemy związane z szacowaniem dla potrzeb jej naliczenia, praktyczny sposób określnia wielkości współczynnika S - przy szacowaniu należności z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Podanie konkretnych wartość współczynnika "S", może spowodować dyskusję o ich zasadności z jednej strony, a też ułatwienie i ujednolicenie metodyki naliczania z drugiej. Kontynuujemy też w tym numerze, już po raz czwarty poruszając temat odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych. W niepewnych czasach nieruchomości mogą być bezpieczną przystanią dla lokowania oszczędności, rozpoczynamy temat REIT -ów. 

Wszystkie tematy wprost mogą być wykorzystane w praktycznej działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego. Poniżej spis treści oraz do pobrania załącznik w formacie PDF z okładką, spisem treści i artykułem wstępnym od Redakcji przedstawiającym zawartość numeru.


Spis treści Nr 11 (2/2020)

  str

Joanna B. Waluk - Pacholska -

Renta podziałowa i jej problemy (na podstawie przypadków z życia wziętych). 

 

4

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Łodzi z dnia 18 grudnia 2019 r. - II SA/ł 726/19

 

24

Piotr Majchrzak -

Obniżenie wartości nieruchomości. Sposób określenia wielkości współczynnika "S".

 

31

Michał Marcińczak  - 

REIT. Część 1 z 3

 

38

Małgorzata Cebula -

Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawców majątkowych. Część IV.

 

43

Michał Marcińczak -

Warto przeczytać.

 

47


Z życia PTRM

48
 

Biuletyn po nabyciu, będzie udostępniony do pobrania ze strony Sklepu PTRM. Dodatkowo zostanie, w ramach uiszczonej opłaty, wysłany, po zakończeniu epidemii, pocztą tradycyjną egzemplarz drukowany. Koszt pobrania pliku, wraz z dostawą pocztą egzemplarza papierowego, to: {j2store}84|cart{/j2store}

W imieniu Rady Biuletynu Nieruchomości i Redakcji zapraszamy do nadsyłania własnych artykułów, które po uzyskaniu pozytywnej recenzji, mogą ukazać się w kolejnych wydaniach naszego czasopisma. 

Redaktor Naczelny
Magdalena Woronkiewicz

Biuletyn w cenie 30 zł brutto jest do nabycia w postaci pliku do pobrania w sklepie internetowym PTRM
Zamówienia na biuletyn można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRM

Back to top