Biuletyn nr 10 (1/2020) - do nabycia w formie e-book'a (z egz. druk. gratis, wysyłanym po epidemii!)

Drodzy Czytelnicy Biuletynu Nieruchomości,

Dariusz Szymanowski

oddajemy w Państwa ręce kolejny, dziesiąty numer Biuletynu Nieruchomości. Kontynuujemy w nim poruszone na łamach poprzednich numerów tematy oraz prezentujemy nowe.
Numer otwiera artykuł Lucyny Michalec i dr Krzysztofa Głębickiego pt. E=mc2 czyli złożone problemy miewają proste rozwiązania – uzupełnienie. Autorzy prezentują w nim praktyczny przykład wyceny oraz trzy możliwe do zastosowania rozwiązania, udowadniając, że wartość nieruchomości gruntowej zabudowanej jest ściśle powiązana z wartością gruntu niezabudowanego. Okazuje się bowiem, że wartość gruntu w doskonały sposób odzwierciedla rodzaj cech rynkowych istotnych na lokalnym rynku oraz ich ocenę. W swym przykładzie Autorzy prezentują trzy możliwe zastosowania tej zależności w oparciu o trzy różne zmienne zależne. Wszystkich zainteresowanych doskonaleniem swych umiejętności wyceny zachęcamy do lektury artykułu oraz sięgnięcia do poprzednich jego części opublikowanych w numerach 7(2/2018) i 8(1/2019) Biuletynu.
Wycena stada trzody chlewnej autorstwa Barbary Czernieckiej-Rychalskiej również stanowi kontynuację prezentowanych na łamach Biuletynu tekstów – tym razem dotyczących wyceny zwierząt. O ile sama tematyka odbiega od codziennej pracy rzeczoznawców majątkowych, to po raz kolejny Autorka udowadnia nam jak uniwersalne są stosowane przez nas na co dzień metody obliczeniowe. Trzy podejścia: porównawcze, dochodowe i kosztowe doskonale znane w wycenie nieruchomości stanowią znakomite narzędzia pracy, umożliwiając nam – rzeczoznawcom majątkowym – oferowanie swych usług również w innych branżach. Tym razem Autorka prezentuje praktyczny przykład wyceny stada świń (100 szt. i 500 szt.), gdzie różne podejścia wyceny wykorzystano do szacowania wartości jednostkowych zwierząt w różnych grupach technologicznych.
Wykorzystanie metodyki analizy rynku i wyceny na polach innych niż wycena nieruchomości to temat również kolejnego artykułu pt. Wycena obrazu Jeana Baptiste Camille Corota jako przykład analizy rynku wykonanej przy zastosowaniu metod ekonometrycznych autorstwa Joanny Waluk-Pacholskiej. W swym tekście Autorka prezentuje rys historyczny wyceny dzieł sztuki, współczesne realia oraz podstawowe pojęcia związane z tą tematyką. Szczególnie interesujące wydają się być wyznaczniki wartości obrazu oraz ich ocena. Okazuje się, że nawet tak wysublimowana dziedzina życia daje się – choć w pewnej części – usystematyzować oraz sklasyfikować. Dzięki temu możliwe jest wykonanie analizy dostępnych na rynku informacji i wyciągnięcie bardzo konkretnych wniosków, a na tej podstawie wykonanie wyceny danego obrazu. Autorka w swym artykule prowadzi Czytelnika „za rękę”, prezentując kolejne etapy analizy rynku i procesu wyceny. Szczególną uwagę zwraca na napotkane problemy oraz proponuje bardzo konkretne sposoby ich rozwiązania.
W bieżącym numerze prezentujemy kolejne już zestawienie istotnych dla nas – rzeczoznawców majątkowych – wyroków sądowych. Artykuł pt. Nieruchomość podobna okiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, przepisów prawa i sądów dotyka jednego z podstawowych pojęć związanych z wyceną nieruchomości i okazuje się, że różna jest interpretacja ustawowej definicji nieruchomości podobnej. Podobna, czyli porównywalna, czyli jaka? Jak bronić się przed zarzutem doboru nieruchomości „niepodobnych”? Jakich argumentów użyć, by przekonać rozmówcę do swych racji? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziecie Państwo w cytowanych wyrokach sądowych, które stanowią doskonałe zestawienie podstaw prawnych oraz merytorycznej analizy pojęcia nieruchomości podobnej.
Numer zamykamy niezwykle inspirującym wywiadem z Dariuszem Szymanowskim – byłym członkiem PTRM-u oraz byłym redaktorem naczelnym Biuletynu Nieruchomości, który od roku pełni funkcję wiceburmistrza jednej z podwarszawskich miejscowości. Dariusz opowiada jak wiele interesujących wyzwań stawia przed nim nowe stanowisko oraz udowadnia jak cenne w nowej roli jest dla niego doświadczenie, które zdobywał przez wiele lat w pracy geodety i rzeczoznawcy majątkowego.

redaktor naczelny

Magdalena Woronkiewicz

Poniżej spis treści oraz do pobrania załącznik w formacie PDF z okładką, spisem treści i artykułem wstępnym od Redakcji przedstawiającym zawartość numeru:

E=mc2 czyli złożone problemy miewają proste rozwiązania - uzupełnienie

W artykule kontynuacja tematyki zaprezentowanej w wcześniejszych tekstach:.„E=mc2, czyli złożone problemy miewają proste rozwiązania” (Biuletyn Nieruchomości PTRM Nr 7, 2/2018) oraz  „E=mc2, czyli złożone problemy miewają proste rozwiązania, cz. II” (Biuletyn Nieruchomości PTRM Nr 8, 1/2019).  W publikacjach autorzy zaproponowali, aby w wycenie domów jednorodzinnych stosować model, który uwzględnia fakt, że nieruchomości tego typu mają dwa składniki o odmiennej charakterystyce czasowej: grunt, którego wartość pozostaje na ogół niezmienna bądź wzrasta i budynek (zabudowa), której wartość spada w czasie na skutek zużycia.

Wycena stada trzody chlewnej

  Jest to trzeci artykuł poruszający problematykę wyceny zwierząt, zawierający przykład praktyczny wyceny stada trzody chlewnej w obrocie zamkniętym. W tekście, na przykładzie praktycznym, ze szczegółami opisano procedurę wyceny. 

Wycena obrazu Jeana Baptiste Camille Corota jako przykład analizy rynku wykonanej przy zastosowaniu metod ekonometrycznych

Odsądzana przez niektórych od czci i wiary statystyka ma się świetnie. Przykładem jej zastosowania jest użycie metod ekonometrycznych do wyceny dzieła sztuki w oparciu o ceny z rynku. Artykuł pokazuje na przykładzie liczbowym jak oszacować wartość konkretnego obrazu pojawiającego się w ofertach domów aukcyjnych.

Nieruchomość podobna okiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, przepisów prawa i sądów

W art. 4 pkt. 16 ustawy o gospodarce nieruchomościami zawarta definicja nieruchomości podobnej stale i wciąż wywołuje emocje.  Organy weryfikujące operaty szacunkowe, często wskazują, iż nieruchomości podobne przyjęte do oszacowania wartości, nie posiadają znamion tegoż podobieństwa.