Biuletyn nr 12 (1/2022) - do nabycia w formie e-book'a (z egz. drukowanym gratis)

Szanowni Czytelnicy!

Oddajemy w Wasze ręce dwunasty cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany w marcu 2022 r. Kontynuujemy promocję: obniżoną do 30 zł cenę pobrania pliku PDF oraz dodatkowo (do wyczerpania zapasów) wysyłamy nieodpłatnie drukowany egzemplarz Biuletynu Nieruchomości nr 12.

W tym wydaniu omawiamy tematykę ściśle związaną z praktyką wyceny: zagadnienie dostępu nieruchomości do dróg publicznych, podobieństwo nieruchomości w zakresie lokalizacji i powierzchni w świetle orzeczeń sądowych, określanie ryzyka rynkowego i stopy dyskontowej dla potrzeb użycia ich w podejściu dochodowym. Kontynuujemy też w tym numerze temat REIT -ów. 

Wszystkie tematy wprost mogą być wykorzystane w praktycznej działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego. Poniżej spis treści oraz do pobrania załącznik w formacie PDF z okładką, spisem treści i artykułem wstępnym od Redakcji przedstawiającym zawartość numeru.

Zagadnienie dostępu nieruchomości do dróg publicznych w praktyce obrotu i zarządzania nieruchomościami.

Dostęp nieruchomości do dróg publicznych to kwestia traktowana często nieco po macoszemu – okazuje się być niezwykle istotna w analizie stanu prawnego gruntów.
Adam Kudyk
Napisał

Nieruchomość podobna - cd.

W bieżącym numerze kontynuujemy sprawy poruszane już na łamach numeru 10 (1/2020) Biuletynu, a dotyczące podobieństwa nieruchomości.

REIT. Część 2 z 3.

Kontytuacja tematu pokazującego możliwość inwestowania w nieruchomości tak jak w akcje, z podobną elastycznością i szybkością. Pozwala na to REIT.

Koszt kapitału, ryzyko kapitałowe, ryzyko rynkowe, premie i stopy – zrozumieć i oszacować.

Podejście dochodowe wiązać się może z koniecznością określania szeregu wskażników z rynku finansowego. Prof. Damodaran opracował swoją metodykę, którą możemy się wspomóc.