Biuletyn nr 3 (1/2016) do nabycia w formie e-book'a

Szanowni Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer półrocznika pt. Biuletyn Nieruchomości, zawierający rozważania związane z tematyką wyceny nieruchomości. Poniżej spis treści oraz do pobrania załącznik w formacie PDF z okładką, spisem treści i artykułem wstępnym od Redakcji przedstawiającym zawartość numeru.

Trend długookresowy, aproksymowany jako nieliniowy - analiza, waloryzacja notowań, ustalanie relacji cen historycznych do cen bieżących.

Jak poprawnie przeprowadzić analizę dynamiki rynku nieruchomości - dokładny opis i instrukcja krok po kroku.

Zbigniew Szwaja
Napisał

Bezumowne korzystanie z nieruchomości - z czego faktycznie korzysta przedsiębiorstwo przesyłowe?

Artykuł, skupia się na problematyce wycen wykonywanych dla określania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieurchomości.

Hanna Antczak
Napisała

Artykuł 948 Kodeksu postępowania cywilnego, czyli o trafianiu kulą w płot.

Pierwszy z cyklu artykułów przybliżających problematykę wycen dla celów egzekucji z nieruchomości.

Hanna Antczak
Napisała

Użycie w podejściu porównawczym transakcji z przetargu.

Jest problem z cenami transakcji z przetargu. To problem zarówno nieprecyzyjnego pojęcia przeciętnych cen jak i problem sposobu ustalenia o ile ceny z przetargu obiegają od przeciętnych cen.

Paweł Drelich
Napisał