Biuletyn nr 11 (2/2020) - do nabycia w formie e-book'a (z egz. drukowanym gratis)

Szanowni Czytelnicy!

Oddajemy w Wasze ręce jedenasty cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany w grudniu 2020 r. Kontynuujemy promocję: obniżoną do 30 zł cenę pobrania pliku PDF oraz dodatkowo (do wyczerpania zapasów) wysyłamy nieodpłatnie drukowany egzemplarz Biuletynu Nieruchomości nr 11.

W tym wydaniu praktyczne zagadnienia spotykane na co dzień w naszej pracy: renta podziałowa i problemy związane z szacowaniem dla potrzeb jej naliczenia, praktyczny sposób określnia wielkości współczynnika S - przy szacowaniu należności z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Podanie konkretnych wartość współczynnika "S", może spowodować dyskusję o ich zasadności z jednej strony, a też ułatwienie i ujednolicenie metodyki naliczania z drugiej. Kontynuujemy też w tym numerze, już po raz czwarty poruszając temat odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych. W niepewnych czasach nieruchomości mogą być bezpieczną przystanią dla lokowania oszczędności, rozpoczynamy temat REIT -ów. 

Wszystkie tematy wprost mogą być wykorzystane w praktycznej działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego. Poniżej spis treści oraz do pobrania załącznik w formacie PDF z okładką, spisem treści i artykułem wstępnym od Redakcji przedstawiającym zawartość numeru.

Renta podziałowa i jej problemy. Na podstawie przypadków z życia wziętych.

Omówienie metod naliczania renty podziałowej w oparciu o rzeczywisty przypadek. Analiza adekwatnych przepisów prawa i orzecznictwa sądów. Przykładowy operat wraz z obliczeniami.

Obniżenie wartości nieruchomości. Sposób określenia wielkości współczynnika „S”

Artykuł jest propozycją rozwiązania jednego z najtrudniejszych problemów do rozwiązania przy opracowywaniu wszelkich opinii z zakresu służebności przesyłu - kwestii określenia wielkości współczynnika obniżenia wartości nieruchomości „S”.

Piotr Majchrzak
Napisał

REIT. Część 1 z 3.

Artykuł przestawia możliwość inwestowania w nieruchomości tak jak w akcje, z możliwością nabywania lub pozbywania się udziałów praktycznie w dowolnej chwili, w ciągu kilku minut. Pozwala na to REIT.

Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawców majątkowych. Część IV.

Przedstawienie ciągu dalszego inicjatywy PTRM związanej z wystąpieniem do Rzecznika Praw Obywatelskich, a dotyczącej łamania praw Reczoznawcy Majątkowego.