Biuletyn nr 11 (2/2020) - do nabycia w formie e-book'a (z egz. drukowanym gratis)

Drodzy Czytelnicy Biuletynu Nieruchomości,

Dariusz Szymanowski

Oddajemy w Wasze ręce jedenasty cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany w grudniu 2020 r. Kontynuujemy promocję: obniżoną do 30 zł cenę pobrania pliku PDF oraz dodatkowo (do wyczerpania zapasów) wysyłamy nieodpłatnie drukowany egzemplarz Biuletynu Nieruchomości nr 11.

Numer otwiera tekst dotyczący poruszonego już na naszych łamach tematu wyceny dla celu naliczenia opłat adiacenckich w związku z geodezyjnym podziałem nieruchomości. Wprowadzona jakiś czas temu nowelizacja Ustawy o gospodarce nieruchomościami wciąż budzi poważne wątpliwości co do zasadności ustanowionych wtedy zasad wyceny. Joanna Waluk-Pacholska w swoim tekście pt. „Renta podziałowa i jej problemy. Na podstawie przypadków z życia wziętych” przeprowadza szczegółową analizę trzech hipotetycznych przypadków podziału i wydzielenia drogi dojazdowej do nowo wydzielonych dziatek. Konieczność uwzględnienia wartości wyłącznie działek możliwych do samodzielnego zagospodarowania pociąga za sobą niebagatelne konsekwencje dla sumy ich wartości w stanie po podziale, a tym samym dla ustalenia różnicy wartości dla obliczenia opłaty z tytułu podziału nieruchomości.
W kąciku prawnym przytaczamy - korespondujący z artykułem Joanny B. Waluk-Pacholskiej - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Łodzi. Sporna sprawa dotyczyła podziału, w ramach którego dostęp do drogi publicznej dla nowo wydzielonych działek zapewniono wydzielając działkę o statusie drogi wewnętrznej. Sporządzone w sprawie dwa operaty szacunkowe w odmienny sposób odnoszą się do wartości tej działki, niosąc za sobą dwa znacznie różniące się od siebie wyniki. Czy i w jaki sposób Sąd odniósł się do pojęcia działki możliwej do samodzielnego zagospodarowania? Przeczytajcie Państwo sami.
Tematem, który z pewnością zainteresuje wielu rzeczoznawców majątkowych, w szczególności pełniących rolę biegłych sądowych jest „Obniżenie wartości nieruchomości (Sposób określenia wielkości współczynnika „S”)”. W swym artykule Piotr Majchrzak proponuje autorskie rozwiązanie na zobiektyzowanie współczynnika S stosowanego przy okazji wyceny wartości służebności przesyłu, poprzez wprowadzenie formuły matematycznej w zależności od powierzchni pasów odziaływania linii elektroenergetycznych, powierzchni zajętych pod słupy oraz powierzchni całego gruntu. Okazuje się, że przy przyjęciu pewnych wstępnych założeń co do wartości brzegowych możliwe jest dalsze usystematyzowanie sposobu obliczenia współczynnika S. Teoretyczny wywód Autor wspiera licznymi przykładami zaczerpniętymi ze swej wieloletniej praktyki sądowej.
Inwestowanie w nieruchomości zazwyczaj kojarzy się nam z ich zakupem, często z myślą o ich najmie lub po prostu z myślą o sprzedaży w perspektywie kilku- kilkunastu lat. Wiąże się to oczywiście z koniecznością dysponowania znacznego kapitału. W swym tekście Michał Marcińczak prezentuje alternatywny sposób inwestowania w rynek nieruchomości, tj. z wykorzystaniem tzw. REIT-ów czyli podmiotów o charakterze dywidendowym, działających głównie w formie spółek lub funduszy inwestujących w nieruchomości komercyjne. Prezentowana w tym numerze pierwsza z trzech części poświęcona została historii powstania REIT-ów na świecie i w Polsce oraz ich rodzajom. Mamy nadzieję, że ta tematyka spotka się z Państwa zainteresowaniem.
Wszystkie tematy wprost mogą być wykorzystane w praktycznej działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego. Zapraszamy do lektury.

Poniżej spis treści oraz do pobrania załącznik w formacie PDF z okładką, spisem treści i artykułem wstępnym od Redakcji przedstawiającym zawartość numeru.

Renta podziałowa i jej problemy. Na podstawie przypadków z życia wziętych.

Omówienie metod naliczania renty podziałowej w oparciu o rzeczywisty przypadek. Analiza adekwatnych przepisów prawa i orzecznictwa sądów. Przykładowy operat wraz z obliczeniami.

Obniżenie wartości nieruchomości. Sposób określenia wielkości współczynnika „S”

Artykuł jest propozycją rozwiązania jednego z najtrudniejszych problemów do rozwiązania przy opracowywaniu wszelkich opinii z zakresu służebności przesyłu - kwestii określenia wielkości współczynnika obniżenia wartości nieruchomości „S”.

Piotr Majchrzak
Napisał

REIT. Część 1 z 3.

Artykuł przestawia możliwość inwestowania w nieruchomości tak jak w akcje, z możliwością nabywania lub pozbywania się udziałów praktycznie w dowolnej chwili, w ciągu kilku minut. Pozwala na to REIT.

Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawców majątkowych. Część IV.

Przedstawienie ciągu dalszego inicjatywy PTRM związanej z wystąpieniem do Rzecznika Praw Obywatelskich, a dotyczącej łamania praw Reczoznawcy Majątkowego.