Biuletyn Nieruchomości Nr 6 - (1/2018) kwiecień 2018 r. Wydawca PTRMPTRM.

Biuletyn nr 6 (1/2018) do nabycia w formie e-book'a (z egz. druk. gratis!)

Szanowni Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręceszósty cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany w kwietniu 2018 r. Mając na uwadze ważną dla środowiska rzeczoznawców majątkowych tematykę numeru wprowadziliśmy promocję: obniżoną do 30 zł cenę pobrania pliku PDF oraz dodatkowo (do wyczerpania zapasów) wysyłamy nieodpłatnie drukowany egzemplarz Biuletynu Nieruchomości nr 6 ( o ile Kupujący podczas zakupu pliku wyrazi chęć jego otrzymania).
W tym wydaniu przeważają artykuły o warsztacie rzeczoznawcy majątkowego, a zwłaszcza nawiązujące do dyskusji i podtrzymujące ją o stosowanych metodach wyceny. Artykuły przedstawiające warsztat z bliska - metody postępowania i narzędzia przydatne do wyceny. Jest też o kłopotach ze znowelizowaną ustawą o gospodarce nieruchomościami w kontekście opłat adiacenckich. Opisujemy też praktykę działania KOZ, pokazując co może czekać każdego aktywnie działającego rzeczoznawcę majątkowego. Piszemy też o systemie szkoleń dla rzeczoznawców. Wszystkie tematy kluczowe dla działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego.
Artykuły o metodach wyceny i warsztatowe to konieczna, jak sądzimy, lektura dla praktyków wyceny.

STATYSTYKA W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI – REFLEKSJE POKONFERENCYJNE

W dniu 27 lutego 2018 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Europejską Grupę Rzeczoznawców Majątkowych (TEGoVA) i Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Motywem przewodnim konferencji, zatytułowanej prowokacyjnie „Europejskie Standardy Wyceny a metody statystyczne wyceny – czy są legalne?”, były dwie kwestie: zautomatyzowane modele wyceny (dalej AVM) i statystyczne metody wyceny.

Jan Łopato
Napisał

POLSKIE PRAWO NAKAZUJE STOSOWANIE METOD EKONOMETRYCZNYCH W WYCENIE – KONSEKWENCJE ART. 157 UGN

Wydaje się, że dziś staje się koniecznością podjęcie merytorycznej dyskusji o stosowanych przez rzeczoznawców metodach wyceny, bo tylko w taki sposób możemy doprowadzić do konstruktywnych wniosków.

WYMIENIŁ STRYJEK SIEKIERKĘ NA KIJEK, CZYLI O NOWELIZACJI ART. 98A USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

Obowiązujące od kilku miesięcy znowelizowane przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami już wywołały spory oddźwięk w środowisku rzeczoznawców majątkowych. Pierwsze wyceny wykonywane według znowelizowanego prawa, i… pierwsze kłopoty.

FUNKCJE PROGRAMU QGIS PRZYDATNE W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI

Autor prezentuje, jak można w prosty i łatwo przyswajalny sposób wykorzystać w wycenie dane przestrzenne darmowo udostępniane przez administrację. Do tego celu wykorzystuje QGIS – jeden z najpopularniejszych i darmowych programów do przetwarzania oraz wizualizacji danych.

Napisane przez

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH. CZĘŚĆ II

Wracamy do tematyki postępowania dyscyplinarnego dla rzeczoznawców majątkowych. Temat trudny i mało przyjemny, ale jego lektura jest „obowiązkowa”, bo wydaje się, że jest tylko kwestią czasu, by każdy z nas trafił przed oblicze zespołu KOZ…

GDY DANYCH TRANSAKCYJNYCH BRAK… Z WARSZTATU RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO

Artykuł poświęcony jest ściśle wycenie nieruchomości. Co zrobić, gdy nie ma danych transakcyjnych przydatnych do wyceny nieruchomości?

SZKOLENIA – DOŚWIADCZENIA RZECZOZNAWCÓW

Informacje o doświadczeniu rzeczoznawców majątkowych w zakresie ustawicznego szkolenia.