Biuletyn nr 4 (2/2016) do nabycia w formie e-book'a

Szanowni Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer półrocznika pt. Biuletyn Nieruchomości, zawierający tematy związane z wyceną nieruchomości. Poniżej spis treści oraz do pobrania załącznik w formacie PDF z okładką, spisem treści i artykułem wstępnym od Redakcji przedstawiającym zawartość numeru. 

Koniec z wyciągami z operatów szacunkowych!

Z początkiem 2017r. (przewidywany termin wejścia w życie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami), zostanie zniesiony obowiązek sporządzania i przekazywania do starostw wyciągów z operatów szacunkowych!

Tadeusz Drapała
Napisał

Jeszcze o art. 948 §2 K.P.C. - z punktu widzenia prawnika cywilsty

Artykuł, przedstawia rozwiązanie trudności, jakie rodzą się dla rzeczoznawcy majątkowego w procesie wyceny nieruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym na
zlecenie komornika.

Roman Dziczek
Napisał

Podobieństwo cech czy podobieństwo cen?

Artykuł pokazuje na konkretnych przykładach i wartościach co decyduje o podobieństwie nieruchomości.

Pojęcie szkody i odszkodowania w Kodeksie Cywilnym i orzecznictwie Sądu Najwyższego. Zasady ustalania odszkodowania za grunty przejmowane pod drogi publiczne w świetle orzecznictwa Sądów Administracyjnych

Wyceny dla potrzeb odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych wiążą się z pojęciem szkody. Rozumienie szkody nie zawsze jest zgodne z intuicją.

Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawców majątkowych. Część I

Wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego wiąże się z ryzykiem popełniania błędów i omyłek. Ich konsekwencją może być nawet utrata uprawnień.