Paweł Drelich

Paweł Drelich

Rzeczoznawca majątkowy od 1993 r. Członek założyciel PTRM.
Zajmuje się wyceną od 1991 r. W swojej praktyce wyceniał już każdy rodzaj nieruchomości, dla praktycznie każdego celu.
Zwolennik i propagator myślenia logicznego przy wycenie, niechętny wobec pisania tekstu dla samego tekstu.
Niechętny wobec zamieszczania w operacie całych ustępów z aktów prawnych po to aby były.
Zwolennik czytelnego opisu zalet i wad przedmiotu wyceny. W roku 2007 zrozumiał, zastosował i do tej pory stosuje metody ekonometryczne do analizy rynku.
W 1995 r. wykonał pierwszą wycenę przedsiębiorstwa. W tym czasie wycenił też pierwszą stację paliw.
Wyceny przedsiębiorstw i stacji paliw wykonuje regularnie i stale.

URL strony: http://www.aedium.plhttp://www.aedium.pl

Jest problem z cenami transakcji z przetargu. To problem zarówno nieprecyzyjnego pojęcia przeciętnych cen jak i problem sposobu ustalenia o ile ceny z przetargu obiegają od przeciętnych cen.