Napisane przez  Joanna Pełdiak i Paweł Tyniec

Pojęcie szkody i odszkodowania w Kodeksie Cywilnym i orzecznictwie Sądu Najwyższego. Zasady ustalania odszkodowania za grunty przejmowane pod drogi publiczne w świetle orzecznictwa Sądów Administracyjnych

Wyceny dla potrzeb odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych wiążą się z pojęciem szkody. Rozumienie szkody nie zawsze jest zgodne z intuicją.

Streszczenie: Pojęcia "szkoda" i "odszkodowanie" rozumie się intuicyjnie. Jednakże potoczne rozumienie tychże terminów odbiega od definicji, którymi posługuje się nauka prawa. Rozbieżności występują także na gruncie dyrektyw stosowanych przez różne sądy i instytucje przy ustalaniu wysokości odszkodowania. Artykuł to próba usystematyzowania podstawowych pojęć i informacji dotyczących szkody i odszkodowania oraz przedstawienie aktualnej linii orzeczniczej w zakresie ustalania wysokości odszkodowania ze szczególnym uwzględnieniem odszkodowania za grunty przejmowane pod drogi publiczne.

Jeśli zainteresowała Państwa ta tematyka to informujemy, że artykuł jest częścią Biuletynu nr 3 (1/2016). Biuletyn w cenie 50 zł brutto jest do nabycia w postaci pliku do pobrania w sklepie internetowym PTRMsklepie internetowym PTRM.
Zamówienia na biuletyn można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRMSekretariatu PTRM.