Dariusz Szymanowski
Napisał 

Biuletyn nr 5 (1/2017) do nabycia w formie e-book'a

Szanowni Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce piąty cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany we wrześniu 2017 r.
W tym wydaniu głównie tematyka warsztatowa, zarówno czysta, jak też w połączeniu z zagadnieniami prawnymi.

Joanna Waluk-Pacholska uchyliła rąbka tajemnicy ze swojego warsztatu rzeczoznawcy i zaprezentowała fragment wyceny wykorzystanej dla potrzeb ustalenia opłaty z tytułu renty planistycznej.
Swój pogląd na problem wyceny dróg dla celów odszkodowań, wraz z praktycznym przykładem, przedstawił dr Jan Łopato w artykule pt. Wycena tzw. nieruchomości drogowych w związku z odszkodowaniem.
W kwietniu 2016 roku znowelizowano przepisy dotyczące zasady obrotu nieruchomościami rolnymi. W poprzednim numerze Biuletynu pytaliśmy, czy ta zmiana wpłynęła na zmianę cen gruntów rolnych, czy też nie miało to dla rynku żadnego znaczenia? Na te oraz na inne pytania szukała odpowiedzi Wioletta Holak, dokonując analizy obrotu gruntami rolnymi.
Prawo widziane z perspektywy rzeczoznawcy to artykuł Tomasza Bielińskiego i jego opinie o tym co nas zatem cieszy, a co niepokoi w związku ze zmianami wprowadzonymi do ustawy GN.
Jest też prawo w postaci czystej (ważne orzeczenie NSA).

Wszystkie tematy ważne w działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego. Artykuły warsztatowe to wręcz obowiązkowa lektura dla praktyków wyceny. Poniżej spis treści oraz do pobrania załącznik w formacie PDF z okładką, spisem treści i artykułem wstępnym od Redakcji przedstawiającym zawartość numeru.

Spis treści Nr 5 (1/2017)

  str

Tomasz Bieliński - 

Co nas cieszy, co nas niepokoi. O zmianach w ustawie

4

Joanna B. Waluk-Pacholska -

Opłaty planistyczne raz jeszcze. Z warsztatu rzeczoznawcy majątkowego.

11

Wioletta Holak- 
Analiza zachowań uczestników rynku nieruchomości rolnych z obszaru powiatu wadowickiego, woj. małopolskie, w świetle nowych zasad obrotu gruntami rolnymi

25

dr Jan Łopato -

Wycena tzw. nieruchomości drogowych w związku z odszkodowaniem

33

Magdalena Opala -

Ważne orzeczenia: Stan nieruchomości w wycenie nieruchomości przejętych pod drogi publiczne decyzją ZRID

40

Z życia PTRM

44

Liczymy na współpracę z Naszymi Czytelnikami - zachęcamy do dyskusji na łamach czasopisma, na tematy zawodowe związane z wyceną nieruchomości oraz tematy nurtujące środowisko rzeczoznawców majątkowych, pośredników i zarządców.

W imieniu Rady Biuletynu Nieruchomości i Redakcji zapraszamy do nadsyłania własnych artykułów, które po uzyskaniu pozytywnej recenzji, mogą ukazać się w kolejnych wydaniach naszego czasopisma.

Redaktor Naczelny
Dariusz Szymanowski

Biuletyn w cenie 50 zł brutto jest do nabycia w postaci pliku do pobrania w sklepie internetowym PTRMsklepie internetowym PTRM
Zamówienia na biuletyn można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRMSekretariatu PTRM.

Mgr inż. geodeta (Politechnika Warszawska), rzeczoznawca majątkowy (nr upr. 1114), doktorant na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, były członek i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, były redaktor naczelny Biuletynu Nieruchomości PTRM. 
Zainteresowania: historia, ekonomia, prawo.