Władysław Górka
Napisał 

Określanie wartości szkód w produkcji rolniczej powstałych na skutek budowy urządzeń infrastruktury przesyłowej.

W artykule opisano w podstawowym zakresie obowiązujące uwarunkowania prawne oraz sposoby określania wartości szkód w uprawie polowej powstałych na skutek realizacji inwestycji infrastruktury przesyłowej wraz z przedstawieniem przykładowych obliczeń uwzględniających różny stopień ingerencji/powstałych zniszczeń.


Artykuł omawia podstawy prawne i ich uwarunkowania. Są przedstwione praktyczne przykłady np:

OPIS STANU FAKTYCZNEGO: przedsiębiorca przesyłowy podjął działania na gruncie w trakcie sezonu agrotechnicznego, gdzie zgodnie z harmonogramem wykonano już część uprawek i zabiegów agrotechnicznych. Należy ustalić wartość powstałej szkody.....

OPIS STANU FAKTYCZNEGO: przedsiębiorca przesyłowy podjął działania na gruncie w okresie pożniwnym tj. w trakcie uprawy międzyplonu (poplonu) na przyoranie jako zielony nawóz. Powstałe na skutek budowy infrastruktury zniszczenia determinują określenie wartości zniszczonego międzyplonu ...

Jeśli zainteresował Państwa ten artykuł to informujemy że jest on jest opublikowany w   Biuletynie nr 9 (2/2019)Biuletyn w cenie 30 zł brutto (wraz z możliwością otrzymania w cenie egzemplarza papierowego) jest do nabycia w postaci pliku do pobrania w sklepie internetowym PTRMZamówienia na biuletyn można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRM

 

1. Edukacja
1983 Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Rolniczy – doktor nauk rolniczych z zakresu agrometeorologii,
1974 Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Rolniczy – magister inżynier rolnictwa w specjalności gleboznawstwo i nawożenie,
1967 Studium Nauczycielskie w Szczecinie - kierunek rolniczy w SN – nauczyciel,
1966 Technikum Rolnicze w Mieszkowicach – technik rolnik.

2. Uzyskane dodatkowe kwalifikacje:
a) Studium Podyplomowe Wyceny Nieruchomości organizowane i prowadzone przez ART w Olsztynie w roku 1993,
b) Studium Podyplomowe Zarządzania i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomości organizowane i prowadzone przez Politechnikę Szczecińską w roku 2001,
c) kurs na biegłego do spraw szacowania szkód gradowych i powodziowych organizowany przez PZU oddział w Szczecinie – 1976 r.
d) uprawnienia zawodowe Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa nr 418 w zakresie szacowania nieruchomości (egzamin państwowy) – 26 listopada 1993 r.
e) szkolenie z wycen nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego - zorganizowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych - Warszawa 1998 r.
f) szkolenie z wyceny nieruchomości rolnych zorganizowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych - Warszawa 2000 r.

3. Przebieg pracy zawodowej (miejsce pracy, stanowisko, okres)
1991 – obecnie, własna działalność gospodarcza w zakresie wyceny nieruchomości i doradztwa majątkowego
1995 – obecnie, wykłady, warsztaty i seminaria w specjalności wyceny nieruchomości rolnych na Podyplomowych Studiach Wyceny Nieruchomości na uczelniach: Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu,
1979 – 2000 Akademia Rolnicza w Szczecinie
do 1984 - starszy asystent w Katedrze Agrometeorologii
do 2000 - adiunkt w Katedrze Agrometeorologii

4. Prowadzone zajęcia dydaktyczne w zakresie wyceny nieruchomości
a) przedmiot do wyboru Szacowanie Nieruchomości; rodzaj zajęć - wykłady i ćwiczenia - V rok na Wydziale Rolniczym - na kierunkach: rolnictwo, ogrodnictwo, ochrona środowiska i technologii żywności w latach: 1994 – 2003;
b) wykłady, warsztaty i seminaria na Podyplomowych Studiach Wyceny Nieruchomości Poddanych Rozwojowi przy Politechnice Szczecińskiej i Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (w latach: 1996 – 2003 i filii w Koszalinie i Gorzowie Wlkp.);
c) wykłady, warsztaty i seminaria na Podyplomowych Studiach Wyceny Nieruchomości przy Uniwersytecie Szczecińskim, Politechnice Szczecińskiej, Akademii Rolniczej i Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w latach 1996-2011 oraz w latach późniejszych na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym i Wyższej Szkole Bankowej;
d) promotorstwo prac dyplomowych na Studium Wyceny Nieruchomości przy Politechnice Szczecińskiej i Uniwersytecie Szczecińskim - w ilości ok. 200 prac;
e) wykłady z zakresu wyceny nieruchomości rolnych na forum Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych;
f) wykłady z zakresu wyceny nieruchomości niezurbanizowanych dla asystentów rzeczoznawców w Szczecińskim Centrum Edukacyjnym.

5. Udział w pracach administracji stowarzyszeń
a) członek Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecinie (prezes zarządu stowarzyszenia w latach 2004-2008, członek komisji arbitrażowej przy stowarzyszeniu);
b) członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej trzech kadencji – zarządzenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 22 grudnia 1998 r. oraz Zarządzeniami Ministra Infrastruktury z 11 marca 2005 r. i 20 czerwca 2007 r.