Napisane przez  dr Krzysztof Głębicki, Lucyna Michalec

E=mc2 czyli złożone problemy miewają proste rozwiązania - uzupełnienie

W artykule kontynuacja tematyki zaprezentowanej w wcześniejszych tekstach:.„E=mc2, czyli złożone problemy miewają proste rozwiązania” (Biuletyn Nieruchomości PTRM Nr 7, 2/2018) oraz  „E=mc2, czyli złożone problemy miewają proste rozwiązania, cz. II” (Biuletyn Nieruchomości PTRM Nr 8, 1/2019).  W publikacjach autorzy zaproponowali, aby w wycenie domów jednorodzinnych stosować model, który uwzględnia fakt, że nieruchomości tego typu mają dwa składniki o odmiennej charakterystyce czasowej: grunt, którego wartość pozostaje na ogół niezmienna bądź wzrasta i budynek (zabudowa), której wartość spada w czasie na skutek zużycia.

Fragment bieżącego artykułu: "Wydawało się zatem, że problem wyboru zmiennej zależnej jest prosty – powinna nią być wartość całej nieruchomości, a nie wartość jednostkowa budynku (najczęściej wybierana przez polskich rzeczoznawców zmienna zależna). Zmiennymi do porównań powinny być: wartość gruntu zależna od jego powierzchni i ceny gruntu w otoczeniu oraz wartość zabudowy (bez wartości gruntu) zależna od jego powierzchni i stanu technicznego."

W dalszej części autorzy podają szczegółowy instruktaż postępowania przy modelowaniu rynku, przykłady praktyczne wraz z obliczeniami, a także wnioski praktyczne.

Jeśli zainteresował Państwa ten artykuł to informujemy że jest on jest opublikowany w   Biuletynie nr 10 (1/2020)Biuletyn w cenie 30 zł brutto (wraz z możliwością otrzymania w cenie egzemplarza papierowego) jest do nabycia w postaci pliku do pobrania w sklepie internetowym PTRMZamówienia na biuletyn można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRM