Roman Dziczek

Roman Dziczek

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, specjalista w zakresie prawa rzeczowego i spółdzielczego; autor opracowań i komentarzy dotyczących szeroko rozumianej problematyki mieszkaniowej i nieruchomości
? m.in. wydanych w Wolters Kluwer:
Ÿ w 2014r.: monografii ? Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi.
oraz Komentarza ? Spółdzielnie Mieszkaniowe (VII wyd.);
Ÿ w 2015r.: Ochrona praw lokatorów i dodatki mieszkaniowe ? Komentarz (VI wyd.)
oraz Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające (II wyd.);
Ÿ w XI. 2016r. ? Komentarza do ustawy o własności lokali (VII wyd.).

Artykuł, przedstawia rozwiązanie trudności, jakie rodzą się dla rzeczoznawcy majątkowego w procesie wyceny nieruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym na
zlecenie komornika.