Krystyna Krzeczkowska

Krystyna Krzeczkowska

mgr inż. architekt, wyższe studia ukończone w Krakowie

Członek Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych.

Rzeczoznawca majątkowy od 2001r. Dodatkowo uzyskany tytuł zawodowy Recognised European Valuer (REV136 TEGOVA) i rekomendacja Związku Banków Polskich do wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności, związanych z kredytem bankowym.

Jako rzeczoznawca majątkowy specjalizuje się w wycenie różnego rodzaju nieruchomości gruntowych i innych. Mediator w sprawach dotyczących nieruchomości, z rekomendacji stowarzyszenia mediatorów, biegły sądowy w dziedzinie wyceny nieruchomości oraz w sprawach dotyczących architektury i budownictwa.

Kontakt: e-mail: mkbs@interia.pl; tel. 501 286 175

środa, 14 listopad 2018 22:03

Zapraszamy do mediacji

 

Czym są mediacje i czy warto z nich korzystać w sytuacjach spornych?