Radosław Gaca

Radosław Gaca

dr n.ekon. Radosław Gaca, rzeczoznawca majątkowy, członek Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy, przewodniczący Komisji Standardów PFSRM

 

Matodyka wykrywania i pomiaru wpływu różnego rodzaju czynników i cech na zróżnicowanie cen a w konsekwencji na wartość nieruchomości.