Elbieta Czuczman
Napisała 

Elżbieta Czuczman: Ocena operatów szacunkowych - wątpliwości i propozycje

W treści artykułu przedstawiono problemy przy ocenie operatów szacunkowych wynikające z interpretacji art. 157 UGN. Przedstawiono wątpliwości wynikające z doświadczeń PTRM oraz propozycje rozwiązań w tym temacie. Zawarto także próbę odpowiedzi na pytania: czy atr. 157 UGN jest potrzebny, co ma zawierać opinia o operacie oraz jakie są zadania zespołu oceniającego. 

 

Artykuł jest częścią jublileuszowego Biuletynu PTRM wydanego na 5 - lecie Towarzystwa. Koszt Biuletynu na nośniku w postaci płyty to 70,00 zł brutto. Zamówienia na biuletyn można składać do Sekretariatu PTRMSekretariatu PTRM, lecz najwygodniej można go kupić w sklepie internetowym PTRMsklepie internetowym PTRM.

Rzeczoznawca majątkowy, inżynier budownictwa lądowego, biegła sądowa w zakresie obydwu dziedzin.