Elbieta Czuczman

Elbieta Czuczman

Rzeczoznawca majątkowy, inżynier budownictwa lądowego, biegła sądowa w zakresie obydwu dziedzin. 

W treści artykułu przedstawiono problemy przy ocenie operatów szacunkowych wynikające z interpretacji art. 157 UGN. Przedstawiono wątpliwości wynikające z doświadczeń PTRM oraz propozycje rozwiązań w tym temacie. Zawarto także próbę odpowiedzi na pytania: czy atr. 157 UGN jest potrzebny, co ma zawierać opinia o operacie oraz jakie są zadania zespołu oceniającego.