Tadeusz Dębski
Napisał 

Tadeusz Dębski: Kilka uwag na temat wyceny ferm drobiu

Artykuł jest wynikiem kilkunastoletniej obserwacji zachowań rynku hodowli drobiu z terenu północnego województwa mazowieckiego - powiat żuromiński, sierpecki i mławski, południowego województwa warmińsko-mazurskiego - powiat działdowski i nidzicki oraz wschodniego kujawsko-pomorskiego - powiat rypiński i brodnicki.

Obserwacje te są efektem bezpośredniego uczestnictwa Autora w procesie sporządzania dokumentacji projektowej i kosztorysowej ferm drobiu, w procesie wyceny nieruchomości oraz nadzorze procesu inwestycyjnego. Opracowanie dotyczy jedynie intensywnego systemu hodowli drobiu, który występuje w tym rejonie i który charakteryzuje się dużą koncentracją jednego gatunku ptaków chowanych wyłącznie w specjalistycznych pomieszczeniach.
W artykule na wstępie krótko przybliżono tematykę intensywnego chowu drobiu, a następnie skupiono się na podejściu kosztowym wyceny ferm drobiu.
Autor wskazał na jakich aspektach wyceny należy się skupić wyceniając fermy drobiu w podejściu kosztowym, przedstawił kształtowanie się cen jednostkowych budynków (w przeliczeniu na powierzchnię użytkową i kubaturę budynku) na badanym rynku w przeciągu kilku lat oraz podał konkretne przykłady cen urządzeń służących do produkcji zwierzęcej. Opracowanie wskazuje również źródła, z których można zaczerpnąć dodatkowe informacje, pomocne przy wycenie ferm drobiu.

 Artykuł jest częścią jublileuszowego Biuletynu PTRM wydanego na 5 - lecie Towarzystwa. Koszt Biuletynu na nośniku w postaci płyty to 70,00 zł brutto. Zamówienia na biuletyn można składać do Sekretariatu PTRMSekretariatu PTRM, lecz najwygodniej można go kupić w sklepie internetowym PTRMsklepie internetowym PTRM.

Rzeczoznawca majątkowy, analityk rynku nieruchomości, pośrednik w obrocie nieruchomościami.
Urodzony w 1962 roku w Łowiczu. W 1987 roku ukończone studia na Wydziale Budownictwa i Maszyn Rolniczych Politechniki Warszawskiej. W 1996 roku ukończone Studia Podyplomowe Zarządzania Finansami i Marketingu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zaś w 1997 roku Podyplomowe Studium Wyceny Nieruchomości na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego (nr 2865) uzyskał w roku 1997. Od 2010 roku pośrednik w obrocie nieruchomościami (nr uprawnień - 13 971). Od 1998 roku biegły sądowy z zakresu wyceny nieruchomości, kolejno przy Sądzie Wojewódzkim w Warszawie oraz przy Sądzie Okręgowym w Płocku. Działalność zawodową prowadzi w firmie Biuro Obsługi Nieruchomości ?Dębscy", która jest członkiem Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego. Członek Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości od 1998 roku, członek Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych od 2009 roku.
?Lubię podróżować, uprawiać turystykę górską oraz jeździć na rowerze. Jestem kibicem sportów motorowych, a szczególności Formuły 1. Uwielbiam dobrą muzykę, kilka razy do roku wybieram się na koncerty rockowe i jazzowe. W zakresie wyceny nieruchomości specjalizuję się w wycenie nieruchomości rolnych".

strona www Autora www.debscy.com.pl