Włodzimierz Paszcza: Służebność przesyłu - wodociąg

Zakres wyceny obejmuje prawo do przebiegu dwóch wodociągów przez część nieruchomości oraz prawo, na czas nieokreślony, nieutrudnionego dostępu do nich w celu wykonania przeglądów i konserwacji, remontów lub modernizacji, za jednorazowym wynagrodzeniem.

 

W artykule pokazano, jak oszacowano realną wartość służebności. Artykuł zamieszczono w bezpłatnym, dostępnym w formacie e-book'a, jako plik PDF,Biuletynie Nieruchomości nr 1.  

Urodzony w 1960 roku w Łodzi. W roku 1985 ukończył Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, uzyskując tytuł magistra inżyniera zootechniki. Studia podyplomowe z zakresu rynku nieruchomości na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (2003 r.). Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego (nr 4354) uzyskał w roku 2005; zostaje członkiem Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości. Od 2008 roku jest biegłym sądowym z zakresu wyceny nieruchomości przy Sądzie Okręgowym w Łodzi.  W maju 2008 roku przystąpił do Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych.

Artykuły opublikowane w Biuletynie, których autorem jest Włodzimierz Paszcza