Włodzimierz Paszcza

Włodzimierz Paszcza

Urodzony w 1960 roku w Łodzi. W roku 1985 ukończył Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, uzyskując tytuł magistra inżyniera zootechniki. Studia podyplomowe z zakresu rynku nieruchomości na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (2003 r.). Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego (nr 4354) uzyskał w roku 2005; zostaje członkiem Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości. Od 2008 roku jest biegłym sądowym z zakresu wyceny nieruchomości przy Sądzie Okręgowym w Łodzi.  W maju 2008 roku przystąpił do Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych.