Biuletyn nr 12 (1/2022) - do nabycia w formie e-book'a (z egz. drukowanym gratis)

Szanowni Czytelnicy!

Oddajemy w Wasze ręce dwunasty cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany w marcu 2022 r. Kontynuujemy promocję: obniżoną do 30 zł cenę pobrania pliku PDF oraz dodatkowo (do wyczerpania zapasów) wysyłamy nieodpłatnie drukowany egzemplarz Biuletynu Nieruchomości nr 12.

W tym wydaniu omawiamy tematykę ściśle związaną z praktyką wyceny: zagadnienie dostępu nieruchomości do dróg publicznych, podobieństwo nieruchomości w zakresie lokalizacji i powierzchni w świetle orzeczeń sądowych, określanie ryzyka rynkowego i stopy dyskontowej dla potrzeb użycia ich w podejściu dochodowym. Kontynuujemy też w tym numerze temat REIT -ów. 

Wszystkie tematy wprost mogą być wykorzystane w praktycznej działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego. Poniżej spis treści oraz do pobrania załącznik w formacie PDF z okładką, spisem treści i artykułem wstępnym od Redakcji przedstawiającym zawartość numeru.

Spis treści Nr 12 (1/2022)

  str

Adam Kudyk -

Zagadnieniue dostępu nieruchomości do dróg publicznych w praktyce obrotu i zarządzania nieruchomomościami. 

 

4

Joanna B. Waluk - Pacholska -

Nieruchomość podobna  - cd. 

 

7

Michał Marcińczak

REIT. Część 2 z 3Zakup REIT-ów.

 

11

Tomasz Bieliński 

Koszt kapitału, ryzyko kapitałowe, ryzyko rynkowe, premie i stopy - zrozumieć i oszacować.

 

16

Michał Marcińczak -

Warto przeczytać.

 

40

Z życia PTRM

41
 

W imieniu Rady Biuletynu Nieruchomości i Redakcji zapraszamy do nadsyłania własnych artykułów, które po uzyskaniu pozytywnej recenzji, mogą ukazać się w kolejnych wydaniach naszego czasopisma. 

Redaktor Naczelny
Magdalena Woronkiewicz

Biuletyn w cenie 30 zł brutto jest do nabycia w postaci pliku do pobrania w sklepie internetowym PTRM Dodatkowo - w ramach uiszczonej opłaty - otrzymacie Państwo drukowaną wersję Biuletynu, którą wyślemy na wskazany adres.. Zamówienia na biuletyn można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRM

Rzeczoznawca majątkowy nr 4809; biegły sądowy; studia podyplomowe: Metody wyceny spółek kapitałowych (SGH) oraz Real Estate Investment and Management (Sheffield Hallam University). Członkini PTRM.

strona www Autora https://www.ptrm.pl/blog/magdalena-woronkiewicz