Tomasz Bieliński
Napisał 

Narzędzia wykorzystywane przez rzeczoznawców majątkowych do budowy bazy danych o rynku nieruchomości

Artykuł jest przeglądem funkcjonujących na rynku narzędzi wykorzystywnaych do gromadzenia, systematyzowania i udostępniania informacji o rynku nieruchomości.

Pokazano genezę i przyczyny istnienia wielu rozwiązań stosowanych przez różne zespoły rzeczoznawców majątkowych. Opisano istniejące regionalne bazy danych w których organizują się rzeczoznawcy.

Pojawiła się próba odpowiedzi na pytanie dlaczego na rynku funkcjonują bardzo zróżnicowane narzędzia i co jest podstawowym kryterium ich wyboru.

Zasadniczą częścią artykułu jest szczegółowa prezentacja narzędzi.  Opisano producentów, same programy i platformy internetowe, jak też szczegółowo ich funkcjonalność:
- Walor, firmy Pronet Sp. z o.o. (www.pronet.com.pl) - wersja z programem Partner i bez;
- Pricebook, konsorcjum Pricebook z firmą Widelane Sp. z o.o. (www.pricebook.pl);
- Internetowa Baza Danych Macieja Solarza (www.msrm.pl).
- Program Ośrodka Badań Rynku Nieruchomości Sp. z o.o. (www.ebaza.obrn.pl);
- Program Dolnośląskiej Bazy Cen Nieruchomości,
Systemy Analiz Transakcji Krzempek - Pospieszałowski (www.analizysat.pl).

Następnie porównano narzędzia w askpekcie funkcji, które realizują (gromadzenie danych i dokonywanie wpisów, ergonomia wprowadzania danych, kontrola poprawności i kompletności danych, zarządzanie słownikami, dane złożone, autokorekta, precyzja określania lokalizacji, sortowanie i wyszukiwanie, wymiana danych pomiędzy członkami grupy, narzędzia do zarządzania grupą, komentowanie transacji itd). 

Kolejna część tekstu to wykaz argumentów ZA i PRZECIW dla każdego z narzędzi. Na podstawie tego zestawienia można wybrać narzędzie najlepiej spełniające oczekiwania użytkownika.

Na zakończenie przedstawiono obawy i nadzieje związane z ruchem baz danych oraz krótkie spojrzenie w przyszłość.

Artykuł jest częścią Biuletynu nr 1/2015. Biuletyn w cenie 50 zł brutto jest do nabycia w sklepie internetowym PTRMsklepie internetowym PTRMZamówienia na biuletyn można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRMSekretariatu PTRM.

 

Geodeta (Politechnika Warszawska / Wydział Geodezji i Kartografii 1977-1982r), praktyk zawodu (pracował w Warszawskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym od 1982 roku). Od 1992 roku współwłaściciel pracowni witraży i szkła artystycznego. Od 1997 r. rzeczoznawca majątkowy (Politechnika Warszawska / Wydział Inżynierii Lądowej -upr. nr 2743). Członek założyciel PTRM.

Inicjator i współtwórca Warszawskiej Bazy Danych Cen Transakcyjnych Nieruchomości - wymiana za pośrednictwem specjalistycznego oprogramowania, informacji o rynku nieruchomości (koordynator grupy). 

Twórca i administrator stron internetowych, m.in.:
-  www.ptrm.pl - strona domowa Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych;
- www.biuletyn.nieruchomosci.pl - strona domowa biuletynu wydawanego przez Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych;

W praktyce zawodowej zajmuje się głównie wycenami dla potrzeb sprzedaży, zabezpieczania wierzytelności, amortyzacji podatkowej, naliczania zobowiązań podatkowych, rozliczeń przy podziale majątku.

strona www Autora www.wycena.waw.pl/