Tomasz Bieliński
Napisał 

Narzędzia wykorzystywane przez rzeczoznawców majątkowych do budowy bazy danych o rynku nieruchomości - uzupełnienie

Artykuł, w postaci tabeli porównawczej, jest przeglądem funkcjonujących na rynku narzędzi wykorzystywnaych do gromadzenia, systematyzowania i udostępniania informacji o rynku nieruchomości.

Materiał jest uzupełnieniem artykułu pt: "Narzędzia wykorzystywane przez rzeczoznawców majątkowych do budowy bazy danych o rynku nieruchomości", opublikowanego w BN 1/2015. Opis narzędzi przedstawiono w postaci tabelarycznej, co umożliwia wygodne porównanie funkcji i cech produktów.

Porównano narzędzia w askpekcie funkcji, które realizują (gromadzenie danych i dokonywanie wpisów, ergonomia wprowadzania danych, kontrola poprawności i kompletności danych, zarządzanie słownikami, dane złożone, autokorekta, precyzja określania lokalizacji, sortowanie i wyszukiwanie, wymiana danych pomiędzy członkami grupy, narzędzia do zarządzania grupą, komentowanie transacji itd). 

Artykuł jest częścią Biuletynu nr 2 (2/2015). Biuletyn w cenie 50 zł brutto jest do nabycia w postaci pliku do pobrania w sklepie internetowym PTRMsklepie internetowym PTRM.
Zamówienia na biuletyn można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRMSekretariatu PTRM.

Geodeta (Politechnika Warszawska / Wydział Geodezji i Kartografii 1977-1982r), praktyk zawodu (pracował w Warszawskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym od 1982 roku). Od 1992 roku współwłaściciel pracowni witraży i szkła artystycznego. Od 1997 r. rzeczoznawca majątkowy (Politechnika Warszawska / Wydział Inżynierii Lądowej -upr. nr 2743). Członek założyciel PTRM.

Inicjator i współtwórca Warszawskiej Bazy Danych Cen Transakcyjnych Nieruchomości - wymiana za pośrednictwem specjalistycznego oprogramowania, informacji o rynku nieruchomości (koordynator grupy). 

Twórca i administrator stron internetowych, m.in.:
-  www.ptrm.pl - strona domowa Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych;
- www.biuletyn.nieruchomosci.pl - strona domowa biuletynu wydawanego przez Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych;

W praktyce zawodowej zajmuje się głównie wycenami dla potrzeb sprzedaży, zabezpieczania wierzytelności, amortyzacji podatkowej, naliczania zobowiązań podatkowych, rozliczeń przy podziale majątku.

strona www Autora www.wycena.waw.pl/