Piotr Majchrzak
Napisał 

Obniżenie wartości nieruchomości. Sposób określenia wielkości współczynnika „S”

Artykuł jest propozycją rozwiązania jednego z najtrudniejszych problemów do rozwiązania przy opracowywaniu wszelkich opinii z zakresu służebności przesyłu - kwestii określenia wielkości współczynnika obniżenia wartości nieruchomości „S”.

W swym artykule Piotr Majchrzak proponuje autorskie rozwiązanie na zobiektyzowanie współczynnika S stosowanego przy okazji wyceny wartości służebności przesyłu, poprzez wprowadzenie formuły matematycznej w zależności od powierzchni pasów odziaływania linii elektroenergetycznych, powierzchni zajętych pod słupy oraz powierzchni całego gruntu. Okazuje się, że przy przyjęciu pewnych wstępnych założeń co do wartości brzegowych możliwe jest dalsze usystematyzowanie sposobu obliczenia współczynnika S. Teoretyczny wywód Autor wspiera licznymi przykładami zaczerpniętymi ze swej wieloletniej praktyki sądowej.
Jak powszechnie wiadomo nie ma żadnych norm, standardów ani jednoznacznych przepisów prawa, które określałyby sposoby wyznaczania wartości współczynnika "S". Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny (KSWS) z dnia 7 grudnia 2016 r. pod nazwą: „Określanie wartości służebności przesyłu i wynagrodzenia za jej ustanowienie oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych” zalecany do stosowania od dnia 1 stycznia 2017 r. ogranicza się jedynie do stwierdzenia, że wielkość współczynnika S „można określić na podstawie odrębnej analizy uwzględniającej zmianę lub stopień istotnego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości”.
Artykuł jest autorską próbą rozwiązania tego problemu i znalezienia formuły matematycznej, pozwalającej ustalić wartości współczynników „S” w odniesieniu do napowietrznych linii elektroenergetycznych zlokalizowanych na terenach wiejskich, niezurbanizowanych. Podane zostały konkretne wartości liczbowe współczynnika "S".

Jeśli zainteresował Państwa ten artykuł to informujemy że jest on jest opublikowany w   Biuletynie nr 11 (2/2020)Biuletyn w cenie 30 zł brutto (wraz z możliwością otrzymania w cenie egzemplarza papierowego) jest do nabycia w postaci pliku do pobrania w sklepie internetowym PTRMZamówienia na biuletyn można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRM

 

Mgr. inż. budownictwa lądowego, rzeczoznawca majątkowy. Prezydent Piły /1990-1994/.  Zawodowo związany z budownictwem, Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Pełnił funkcję biegłego sądowego przy SO w Poznaniu. Obecnie biegły sądowy powoływany ad hoc