Biuletyn nr 11 (2/2020) - do nabycia w formie e-book'a (z egz. drukowanym gratis)

Szanowni Czytelnicy!

Oddajemy w Wasze ręce jedenasty cykliczny numer Biuletynu Nieruchomości Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, wydany w grudniu 2020 r. Kontynuujemy promocję: obniżoną do 30 zł cenę pobrania pliku PDF oraz dodatkowo (do wyczerpania zapasów) wysyłamy nieodpłatnie drukowany egzemplarz Biuletynu Nieruchomości nr 11.

W tym wydaniu praktyczne zagadnienia spotykane na co dzień w naszej pracy: renta podziałowa i problemy związane z szacowaniem dla potrzeb jej naliczenia, praktyczny sposób określnia wielkości współczynnika S - przy szacowaniu należności z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Podanie konkretnych wartość współczynnika "S", może spowodować dyskusję o ich zasadności z jednej strony, a też ułatwienie i ujednolicenie metodyki naliczania z drugiej. Kontynuujemy też w tym numerze, już po raz czwarty poruszając temat odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych. W niepewnych czasach nieruchomości mogą być bezpieczną przystanią dla lokowania oszczędności, rozpoczynamy temat REIT -ów. 

Wszystkie tematy wprost mogą być wykorzystane w praktycznej działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego. Poniżej spis treści oraz do pobrania załącznik w formacie PDF z okładką, spisem treści i artykułem wstępnym od Redakcji przedstawiającym zawartość numeru.

Spis treści Nr 11 (2/2020)

  str

Joanna B. Waluk - Pacholska -

Renta podziałowa i jej problemy (na podstawie przypadków z życia wziętych). 

 

4

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Łodzi z dnia 18 grudnia 2019 r. - II SA/ł 726/19

 

24

Piotr Majchrzak -

Obniżenie wartości nieruchomości. Sposób określenia wielkości współczynnika "S".

 

31

Michał Marcińczak  - 

REIT. Część 1 z 3

 

38

Małgorzata Cebula -

Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawców majątkowych. Część IV.

 

43

Michał Marcińczak -

Warto przeczytać.

 

47


Z życia PTRM

48
 

W imieniu Rady Biuletynu Nieruchomości i Redakcji zapraszamy do nadsyłania własnych artykułów, które po uzyskaniu pozytywnej recenzji, mogą ukazać się w kolejnych wydaniach naszego czasopisma. 

Redaktor Naczelny
Magdalena Woronkiewicz

Biuletyn w cenie 30 zł brutto jest do nabycia w postaci pliku do pobrania w sklepie internetowym PTRM Dodatkowo zostanie, w ramach uiszczonej opłaty, wysłany, pocztą tradycyjną egzemplarz drukowany. Zamówienia na biuletyn można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRM

Rzeczoznawca majątkowy nr 4809; biegły sądowy; studia podyplomowe: Metody wyceny spółek kapitałowych (SGH) oraz Real Estate Investment and Management (Sheffield Hallam University). Członkini PTRM.

strona www Autora https://www.ptrm.pl/blog/magdalena-woronkiewicz