Jarosław Matejczuk
Napisał 

Korzystanie z nieruchomości pod przesył. Przykłady.

W artykule podano przykłady rozwiązań problemów wynagrodzeń za przesył.

Wszystkie przykłady rozwiązań problemów wynagrodzeń za przesył, zostały opracowane z odpowiednim wykorzystaniem wyjściowych wartości współczynników „k” i „S” podanych w Biuletynie Nieruchomości PTRM nr 1 z listopada 2010 roku:
https://www.biuletyn.nieruchomosci.pl/biuletyny/biuletyn-nr-1

Podane tam wartości wyjściowe zostały poddane próbie czasu na przestrzeni ponad dekady i próba ta nie doprowadziła do ich zakwestionowania. Co więcej, stosowanie tych współczynników w niezliczonej liczbie opinii, głównie sądowych, a więc poddawanych za każdym razem aktywnej krytyce na zasadach postępowania kontradyktoryjnego, spotkało się ich akceptacją. Można więc mówić, że stały się one pewnym dorobkiem polskiego rzeczoznawstwa majątkowego i stanowią pewien standard.

Jeśli zainteresował Państwa ten artykuł to informujemy że jest on jest opublikowany w Biuletynie nr 13 (2/2022)Biuletyn w cenie 125 zł brutto (plik PDF wraz z możliwością otrzymania, do czasu wyczerpania nakładu, w cenie - egzemplarza papierowego) jest do nabycia sklepie internetowym PTRMZamówienia na biuletyn można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRM

 

 

Urodzony w 1958 roku w Gdańsku. Wykształcenie wyższe techniczne uzyskał w 1982 r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa i zarządzania na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (1998) oraz studia podyplomowe z zakresu szacowania nieruchomości na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (2000). Rzeczoznawca majątkowy nr uprawnień 3447, stały biegły sądowy kilku kadencji, ustanowiony przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku. Specjalizuje się w szacowaniu nakładów i szkód w związku z nieruchomościami, wszelkich przypadków bezumownego użytkowania (w szczególności pod instalacje infrastruktury technicznej, sieci energetyczne, instalacje podziemne i nadziemne), w negocjacjach i wywłaszczeniach pod drogi i inne cele publiczne. Sporządza także opinie sądowe i pozasądowe za okresy minione i aktualne, jak również wszelkie opinie czynszowe. Członek Rady Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych (PTRM). Działaność zawodową wykonuje prowadząc indywidualną Kancelarię Rzeczoznawcy Majątkowego. O zainteresowania pozazawodowe najlepiej pytać osobiście.

strona www Autora matejczuk.com.pl