Biuletyn nr 14 (1/2023) - do nabycia w formie e-book'a

Drodzy Czytelnicy!

Oddajemy w Wasze ręce czternasty numer Biuletynu Nieruchomości. Mamy nadzieję, że artykuły w nim opublikowane spotkają się z Waszym zainteresowaniem.

Numer otwiera artykuł autorstwa Tatiany Korniak i Hanny Szeluk-Bojko pt. Rany Julek! Jak to wycenić? Czyli studia przypadku – część II będący kontynuacją i rozszerzeniem tekstu w poprzedniego numeru. Autorki zaprezentowały w nim nietypowe przypadki, z którymi spotkały się w swojej pracy zawodowej, omawiając jednocześnie nietypowe – a jakże – sposoby ich wyceny. Koszt ocieplenia ściany budynku i wyższe koszty jego ogrzewania jako składowa wartości służebności drogi koniecznej? Okazuje się, że w pracy rzeczoznawcy majątkowego nawet przy typowym zleceniu ważna jest czujność i uwzględnienie wszystkich ważnych okoliczności. Tych Czytelników, którzy nie mieli jeszcze okazji przeczytać części I artykułu odsyłamy do Biuletynu Nieruchomości numer 13, gdzie takich przykładów jest znacznie więcej.
Artykuł Michała Marcińczaka pt. REIT, Część 3 z 3 również jest kontynuacją jego poprzednich tekstów: z Biuletynu nr 11 i z Biuletynu nr 12. Autor prezentuje w nim kolejne aspekty związane z tym nietypowym w polskich warunkach sposobem na inwestowanie na rynku nieruchomości. Tym razem Czytelnik może zapoznać się z czterema podstawowymi wskaźnikami dotyczącymi oceny wartości REIT, wraz z obrazowymi przykładami i ich interpretacją.
Zapisy Ustawy o gospodarce nieruchomościami wiele lat temu nałożyły na Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obowiązek ogłaszania wskaźników zmiany cen nieruchomości. Wskaźnik ten służyć ma waloryzacji kwot należnych z tytułu określonych na podstawie ugn. Z punktu widzenia rzeczoznawców majątkowych, a także innych grup zawodowych i zwykłych obywateli z pewnością byłaby to bardzo ważna publikacja. Pomimo upływu wielu lat nie doczekaliśmy się jednak kompleksowego opracowania metodologii i publikacji tych wskaźników, poza jedną kategorią dotyczącą lokali mieszkalnych. Analizę procesu wdrażania w życie tego ustawowego obowiązku, zakres aktualnie publikowanych wskaźników oraz konsekwencje finansowe opracował dr Jan Łopato w swoim artykule Wskaźniki zmian cen nieruchomości.
Tematyka zmienności cen w czasie jest również przewodnia w artykule Joanny B. Waluk-Pacholskiej pt. Zmiany poziomu cen wskutek upływu czasu w wyjaśnieniach sądów administracyjnych. Nie istnieje przepis prawny, z którego wynikałoby, że dwuletni okres analizy rynku jest obligatoryjny przy wycenie nieruchomości, a mimo to wśród zarzutów do wycen wciąż pojawia się ten o zbyt długim okresie badania rynku. W swoim tekście Autorka prezentuje fragmenty ważnych wyroków sądowych, które potwierdzają, że horyzont czasowy uwzględniony w wycenie zależeć musi przede wszystkim od rodzaju i aktywności rynku. Osoby zainteresowane zachęcamy dodatkowo do kącika Warto przeczytać, gdzie zapoznać się można z omówieniem książki ściśle związanej z tą tematyką.
Kwestia realizmu (w wycenie nieruchomości/pracy biegłego/analizie rynku) to wnikliwa analiza autorstwa Jarosława Matejczuka tematu utraty wartości nieruchomości na skutek ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania wokół lotniska. Na bazie rzeczywistych cen lokali mieszkalnych z rynku gdańskiego Autor prezentuje wypracowaną przez siebie metodologię analizy rynku, dającą odpowiedź na pytanie – czy formalne ustanowienie OOU ma wpływ na obniżenie wartości nieruchomości. W swych rozważaniach Autor analizuje również istniejące wyroki sądowe oraz wskazuje jak złożony jest to w istocie problem, skoro do pracy nad nim pochyla się Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów.
Numer zamyka artykuł pt. Wycena lokali mieszkalnych z symulacją nierozpoznawalnego ich stanu, do lektury którego zachęcamy w szczególności osoby zainteresowane rozwojem swojego warsztatu. Stan nieruchomości to ważny i zazwyczaj bardzo cenotwórczy atrybut, którego uwzględnienie przysparza wielu problemów w wycenie. Zbigniew Szwaja prezentuje stosunkowo prosty, a jednocześnie bardzo skuteczny, intuicyjny i zrozumiały dla odbiorców wycen sposób na uwzględnienie tej cechy rynkowej. Prezentuje nam ideę tego sposobu oraz pokazuje krok po kroku jak przeprowadzić obliczenia z wykorzystaniem rzeczywistych danych.
Zapraszamy do lektury i jednocześnie zachęcamy naszych Czytelników do sięgania po poprzednie wydania Biuletynu Nieruchomości oraz śledzenia naszego profilu na portalu FaceBook.
Wszystkie tematy wprost mogą być wykorzystane w praktycznej działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego. Poniżej spis treści :

Spis treści Nr 14 (1/2023)

  str

Tatiana Korniak, Hanna Szeluk - Bojko -

Rany Julek! Jak to wycnić? Czyli studia przypadku


4
Michał Marcińczak -
REIT - Część 3 z 3.

13

dr Jan Łopato 

Wskaźniki cen nieruchomości 


16

Joanna B. Waluk - Pacholska 

Zmiany poziomu cen wskutek upływu czasu w wyjaśnieniach sądów administracyjnych22

Jarosław Matejczuk 

Kwestia realizmu (w wycenie nieruchomości / pracy biegłego / analizie rynku}.


 28

Zbigniew Szwaja 

Wycena lokali mieszkalnych z symulacją nierozpoznanego ich stanu


41

Michał Marcińczak -

Warto przeczytać 


54
Z życia PTRM

55
 

W imieniu Rady Biuletynu Nieruchomości i Redakcji zapraszamy do nadsyłania własnych artykułów, które po uzyskaniu pozytywnej recenzji, mogą ukazać się w kolejnych wydaniach naszego czasopisma. 

Redaktor Naczelny
Magdalena Woronkiewicz

Biuletyn w cenie 125 zł brutto jest do nabycia w postaci pliku do pobrania w sklepie internetowym PTRM (w ramach ceny wysyłamy egzemplarz drukowny - do wyczerpania nakładu)Zamówienia na biuletyn można też składać do Sekretariatu PTRM.Sekretariatu PTRM

Rzeczoznawca majątkowy nr 4809; biegły sądowy; studia podyplomowe: Metody wyceny spółek kapitałowych (SGH) oraz Real Estate Investment and Management (Sheffield Hallam University). Członkini PTRM.

strona www Autora https://www.ptrm.pl/blog/magdalena-woronkiewicz