Jarosław Matejczuk
Napisał 

Jarosław Matejczuk: Używanie nieruchomości pod infrastrukturę - przypadki o charakt. służebnościowym.

W praktyce wyceny coraz częściej jest potrzebne określenie różnego rodzaju praw do wielu rodzajów sieci i pojedynczych instalacji infrastruktury technicznej.

Część z naniesień znajduje się na terenach publicznych, część na terenach prywatnych. W wielu przypadkach sytuacja prawna zajęcia nieruchomości nie jest uregulowana, nawet gdy infrastruktura została pobudowana w zgodzie z przepisami prawa, w tym prawa budowlanego. Nie uregulowane pozostają: zagadnienia szkód i płatności za używanie cudzej nieruchomości.

Z pozoru sprawa jest banalna. Spotykamy opinie, wedle których należy określić czynsz rynkowy, jaki za zajęty obszar nieruchomości mógłby być uzyskany w danym okresie, gdyby posiadanie opierało się na prawie. Szukamy czynszów i z wyceną jesteśmy w domu. Czy aby na pewno?

Podobnym zagadnieniem jest oszacowanie wartości służebności przesyłu. Według niektórych opinii, należy poszukać czynszów, uwzględnić współużywanie i skapitalizować "wieczyście", aby określić wartość takiej służebności. Czy aby na pewno?

Kwestie te oraz metodyka ich rozwiązania są przedstawione w artykule, który jest częścią bezpłatnego, dostępnego w formacie e-book'a, jako plik PDF,Biuletynu Nieruchomości nr 1.  

Urodzony w 1958 roku w Gdańsku. Wykształcenie wyższe techniczne uzyskał w 1982 r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa i zarządzania na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (1998) oraz studia podyplomowe z zakresu szacowania nieruchomości na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (2000). Rzeczoznawca majątkowy nr uprawnień 3447, stały biegły sądowy kilku kadencji, ustanowiony przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku. Specjalizuje się w szacowaniu nakładów i szkód w związku z nieruchomościami, wszelkich przypadków bezumownego użytkowania (w szczególności pod instalacje infrastruktury technicznej, sieci energetyczne, instalacje podziemne i nadziemne), w negocjacjach i wywłaszczeniach pod drogi i inne cele publiczne. Sporządza także opinie sądowe i pozasądowe za okresy minione i aktualne, jak również wszelkie opinie czynszowe. Członek Rady Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych (PTRM). Działaność zawodową wykonuje prowadząc indywidualną Kancelarię Rzeczoznawcy Majątkowego. O zainteresowania pozazawodowe najlepiej pytać osobiście.

strona www Autora matejczuk.com.pl